Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
VOV bevraagt college kritisch na aangetroffen asbest in buitengebied. Er is asbest aangetroffen in het buitengebied van Ommen, vlakbij nieuwe woonwijk Vlierlanden. De 'verontrustende berichten' uit de buurt blijken te kloppen. Gerrit de Jonge nam zelf polshoogte in de berm van de Otmansweg en vond na amper een minuut al een stukje asbest. In de gemeenteraadsvergadering van 28 september stelde Gerrit de Jonge vragen aan het gemeentebestuur: Sinds wanneer is het college op de hoogte van de aanwezigheid van asbest op genoemde locatie? Waarom heeft het college de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gebracht? Wat is het gevaar voor de volksgezondheid? Is er al een saneringsplan opgesteld?'' Het gemeentebestuur kwam maanden na de melding pas in actie, nadat VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge hierover raadsvragen heeft gesteld. Gerrit de Jonge zegt dat de buurt al begin juli aan de bel trok. De mailwisseling en foto's heeft hij paraat. Maar een adequate reactie van de gemeente bleef uit. Het werd pas alarmfase één toen hij zijn vragen indiende. En dat is vreemd vindt Gerrit de Jonge. Hij vermoedt dat een ambtenaar de kwestie ten onrechte onder de pet heeft gehouden. Meteen na de  vragen van de VOV is ter plekke iemand gesignaleerd die aan het rapen was. Vermoedelijk iemand van de gemeente. Er gaat een verhaal dat de asbestresten zijn aangetroffen tijdens de aanleg van glasvezel door Reggefiber.  De Jonge betwijfelt of dat klopt. Normaal gesproken bij een asbestvondst treedt tenslotte een uitgebreid gevarenprotocol in werking, compleet met roodwitte afzetlinten. Verantwoordelijk wethouder Ilona Lagas liet weten dat zij niet op de hoogte was van asbest op die plek. Intern laat ze uitzoeken waarom de informatie in de organisatie bleef hangen. Er is onmiddellijk actie ondernomen na de raadsvragen van de VOV. Interim-wethouder Lagas gaf aan de foto's inmiddels gezien te hebben: “Het is simpel, het hoort daar niet te liggen. Het is goed dat de politiek dit signaleert. Wat ik weet is dat er eerder in 2014 op die plek door de provincie is gesaneerd. We hebben een gespecialiseerd bedrijf meteen opdracht gegeven om alles aan de Otmansweg in kaart te brengen”. Voor de korte termijn is het gunstig dat er veel regen op komst is, waardoor verstuiving van asbestdeeltjes wordt verhinderd. Een verontruste inwoner aan de Otmansweg heeft, na publicatie van berichtgeving over het aangetroffen asbest in de Stentor, aan Stichting Leefbaar Buitengebied gevraagd om namens hen de belangen te behartigen richting het gemeentebestuur van Ommen.                                                       
Foto: Frank Uijlenbroek
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal