Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief Bestuur
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal
Het bestuur is het dagelijks bestuur van de vereniging en legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering over het gevoerde of te voeren beleid. Volgens de statuten moet het bestuur bestaan uit minimaal 4 natuurlijke personen.  Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen, te weten:
VACATURES Een uitbreiding van het bestuur naar 7 leden wordt wenselijk gevonden. Daarmee ontstaat meer capaciteit en armslag om de bestuurstaken te vervullen. In verband daarmee zoekt het bestuur naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn op zoek naar actieve, flexibele en betrokken mensen. Wie vindt het ook tijd voor een andere politiek in Ommen en heeft interesse in een bestuursfunctie bij onze partij? Interesse? Neem dan contact met ons op.
BEGINSELMANIFEST Het bestuur heeft een beginselmanifest opgesteld, waarin de grondbeginselen, uitgangspunten, organisatie en werkwijze van de partij worden vastgelegd. Dit manifest is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 17 december 2014. U kunt het beginselmanifest hier downloaden. Omdat de partij een nieuwe partij is wordt het wenselijk gevonden om deze grondbeginselen en uitgangspunten nu vast te leggen. Ook een aantal praktische zaken (organisatie en werkwijze) wordt vastgelegd. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn nodig geweest voor de oprichting van de partij en de juridische status ervan vast te leggen. Het beginselmanifest is ervoor om de principes en de doelstellingen van de partij te benoemen en uit te werken, zodat iedereen weet waar de VOV voor staat. Het beginselmanifest kan worden aangepast, zodra de omstandigheden of de tijdgeest dit nodig maken.
Daan Geurs Voorzitter
Piet Hersevoort bestuurslid
Hans van Lingen bestuurslid
  bestuurslid
Netty de Jonge-Midde Penningmeester
Vacature