Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
Column: Speertjes speerpunt Boodschappen doen. Als inwoner van Ommen doet Speertje alle boodschappen in Ommen. Kopen via internet is niks voor Speertje. Speertje wil zien en voelen wat hij koopt, daarnaast gunt hij de lokale ondernemer ook een goed bestaan. Naast de dagelijkse boodschappen bij de supermarkten, koopt Speertje zijn witgoed en elektrische apparaten bij de winkels in de gasthuisstraat. Na een harinkje happen in de Bermerstraat drinkt Speertje een glaasje bier bij één van de lokale horeca gelegenheden. Het motto van Speertje: “Wanneer het de winkelier goed gaat, zal dit de leegstand in van het historische centrum van Ommen tegen gaan en het kan het winkelbestand uitbreiden”. Een aantal jaren geleden heeft afronding van het project de “Drieslag” plaatsgevonden. In de optiek van Speertje zijn naast de genomen verliezen nog steeds niet alle zaken goed afgerond. Zo moeten, ter voorkoming van afwaardering grondprijs, de braakliggende kavels op industrieterrein de Rotbrink nog gevuld worden. Drie lokale ondernemers hebben al jaren lang plannen om binnen de geldende bestemmingsplannen volumineuze detailhandel, zoals dat heet, op de Rotbrink te vestigen. Maar wat hoorde Speertje: het college werkt ondanks toezeggingen hier niet aan mee! Wel wil het college meewerken aan de plannen van projectontwikkelaar Focus, om  buiten de geldende bestemmingsplannen om, detailhandel en horeca op de Rotbrink te vestigen. Volgens Speertje denkt het college alleen maar aan de verliespositie van de Rotbrink en niet aan het leegtrekken van de winkels in ons mooie historische centrum. Want Speertje ziet de gevolgen al voor zich: winkels als Hema, Expert en Scapino zullen vertrekken naar de Rotbrink en de leegstand in het centrum neemt toe. “Korte termijn winst” vindt Speertje. Speertje vraagt zich af: “waarom wel de Focus-plannen op de Rotbrink stimuleren en niet de plannen van de lokale ondernemers?”  Speertje is niet alleen voor het behoud van het historisch winkelcentrum, maar ook voor plannen op de Rotbrink die binnen het bestemmingsplan passen. Volgens Speertje doe je de kleine boodschappen in het centrum en kunnen de tuincentra, doe-het-zelf bedrijven en grote meubel- en keukenzaken naar de Rotbrink.   Column: Speertjes speerpunt Zorgen om de zorg. Speertje maakt zich al enige tijd zorgen over de zorg. De Haagse politiek van VVD en PvdA heeft het straatje mooi schoongeveegd door de zorgtaken bij de gemeenten onder te brengen. Dat overhevelen gebeurt niet zomaar, nee, de gemeenten krijgen veel minder geld dan ooit voor deze taken gereserveerd was. Speertje vindt “het over de schutting gooien van taken zonder het bijbehorende budget verwerpelijk gedrag”. In 2010 had het toenmalige kabinet van CDA, VVD, PVV soortgelijke voorstellen, maar daar hoor je de lokale CDA wethouders hier niet meer over. Eigenlijk zou Speertje concluderen dat de zorg door VVD, PvdA en CDA om zeep wordt geholpen. Omdat Speertje al jaren weinig met de landelijke politiek heeft, zal Speertje zich richten op de lokale politiek. Ko, de lokale CDA wethouder in Ommen, is verantwoordelijk voor uitvoer van de zorg. En Ko is trots dat hij taken, afkomstig uit het voormalige kabinet van CDA,VVD en PVV mag uitvoeren. Dit doet Ko zonder naar de daadwerkelijke gevolgen te kijken. Volgens een column in het Vechtdal Centraal las Speertje dat Ko er trots op is dat hij door de coalitie wordt ondersteund. Speertje heeft het beleidsdocument “Om elkaar” van Ko helemaal doorgespit en las heel veel mooie zinnen, maar niet wat dit daadwerkelijk gaat betekenen voor hen die zorg behoeven. Speertje kon na het lezen van dit beleidsdocument ’s nachts niet slapen. In Speertjes hoofd maalden de gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en zij de werkzaam zijn in de zorg steeds maar rond. Uiteindelijk viel Speertje even in slaap en droomde dat hij ziek en hulpbehoevend in bed lag, zijn kinderen woonden ver weg en hij moest bij de buren om hulp vragen, “Naoberplicht” heet dat. Maar de buren van Speertje hadden allebei een baan, gingen vroeg van huis en kwamen laat weer thuis, dus dit ging het niet worden. Gelukkig kwam er hulp van het regieteam. Dit zijn dure managers die gaan bepalen wat er moet gebeuren. Er zijn een paar boeren die geen geld meer kunnen verdienen in de agrarische sector en die zijn een zorgboerderij begonnen. Daar zou de hulpbehoevende Speertje naar toe kunnen. Badend in het zweet  schrok Speertje wakker, "dat kan toch niet waar zijn" dacht hij,  "mensen die werkzaam zijn in de zorg worden ontslagen en komen in de bijstand en boeren gaan de zorgtaken overnemen". Even sukkelde Speertje weer in slaap. Speertje komt uit een familie van krijgers die een redelijk oude leeftijd behalen. In Speertjes familie is het heel gewoon dat je dapper boven de 90 wordt. Je bent goed te pas, de kinderen wonen ver weg, je blijft zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en van de gemeente heb je huishoudelijke hulp. Maar Speertjes huishoudelijke hulp werd wegbezuinigd..... Speertje schrok wakker toen hij lopend achter de rollator aan het stofzuigen was en met bevende benen op de keukentrap stond om de ramen te zemen. Speertje weet ook wel dat er bezuinigd moet worden, maar hij droomt er van dat Ommen goed gaat zorgen voor de zorg.  Column: Speertjes speerpunt   Bouwen in de natuur. Als kind was Speertje veel in de natuur te vinden. Een van zijn grootste hobby’s was bouwen in de natuur. Dat waren geen grote bouwwerken, maar dat was gewoon een hutje van hout. Een hutje dat diezelfde dag weer werd afgebroken en het hout werd weer toevertrouwd aan de natuur. Ooit was de familie Lemmers eigenaar van één van de mooiste natuurcampings in Ommen. Een prachtige camping langs de Vecht in de mooie natuurgebieden Zeese en grenzend aan het prachtige Junne. In de jaren ’70 van de vorige eeuw moesten alle campings in het buitengebied op het riool aangesloten worden. Toen bleek dat de gemeente Ommen hierop geen subsidie verstrekte besloot eigenaar Lemmers van de Stekkenkamp om zijn kampeerterrein terug te geven aan de natuur. In de afgelopen jaren heeft zich op het landgoed de Stekkenkamp een mooi natuurgebied ontwikkeld. Niet de mens, maar de dieren hebben het landgoed in gebruik genomen. Rond 2005 gaf de toenmalige LPO wethouder Hulsink aan dat hij positief stond tegenover de plannen om op de Stekkenkamp, een natuurgebied, zorgwoningen te bouwen. De LPO wethouder sneuvelde op een ander dossier en het plan Stekkenkamp verdween in de la.  “Beter voor de natuur” zou Speertje zeggen. Tot zijn grote schrik las Speertje vandaag, 10 september 2014, in de Stentor dat wethouder Ko Scheele het dossier Stekkenkamp in een kast in de catacomben van het gemeentehuis van Ommen (of was het Hardenberg?) terug heeft gevonden. De huidige wethouder Ko Scheele wil het afgestofte dossier  weer uitvoeren.  Ko spreekt zelfs van: “zorgwoningen passen in de natuur”. Volgens Speertje heeft Ko bij een wandeling in de mooie (herfst) bossen van Ommen een dikke eikel op zijn hoofd gekregen. Ooit heeft diezelfde Ko (bij de afhandeling van de Drieslag) aangegeven dat er in bouwprojecten geen ruimte meer is voor particuliere initiatieven. Bouwen op gemeentegronden zoals Haven-Oost zou de oplossing zijn. Speertje is het hier mee eens, laten we de braakliggende gemeentegronden bebouwen in plaats van de natuur te vervuilen. Bovendien denkt Speertje dat zorgwoningen beter in centrumgebieden tot hun recht komen, dichtbij voorzieningen als een overdekt zwembad, bibliotheek, artsen, apotheek, fysiotherapie en ga zo maar door. Speertje zegt: “zorgwoningen passen niet in de natuur”. VOV heeft genoten van leuke Bissingh-periode De afgelopen weken zat het weer flink mee. Een periode van veel zonnige Bissingh-woensdagen. ‘s Avonds afgesloten met spetterende live-optredens. De VOV heeft genoten van Bissingh-periode, van opening tot sluiting. Met ca 15 VOV-leden hebben we meegedaan aan de fietstocht “de boer op”. Op woensdag 23 juli kwamen de eerste slachtoffers terug na de vliegtuigramp MH17. ‘s Middags hebben de loco- burgemeester, het Bissingh-bestuur en de twee raadsleden van de VOV op de markt een minuut stilte in acht genomen. Op dat moment volle terrassen en veel gezelligheid in het centrum. Maar tijdens het luiden van de klokken was er een aangrijpende minuut stilte, om kippenvel van te krijgen. Ook op de slotdag een lekker drukke markt, waar diverse Ommer ondernemers zich aan het publiek presenteerden.                                                  Draaikonterij van enkele coalitiepartijen over wegbezuinigen logopedie Het is erg jammer dat enkele partijen uit de coalitie eerst in een commissievergadering laten weten vroegtijdig onderzoek naar taalachterstanden en spraakstoornissen op de basisscholen belangrijk te vinden en zich dan toch onder druk van de coalitie laten vermurwen om deze belangrijke preventieve taak weg te bezuinigen. Zonder dat er zicht is op een alternatief plan, zonder afspraken met andere partijen en zonder zicht op de financiële gevolgen voor de gemeente. Door het wegbezuinigen van deze belangrijke taak (die tot nu toe door de gemeentelijke logopedie wordt uitgevoerd) lopen kinderen met een taal- of spraakstoornis grote kans achterop te raken. Deze achterstand kan vaak nooit meer worden ingehaald. De coalitiepartijen (CDA, VVD, D66 en PVDA) denken het taalonderzoek onder het mom van “we leven in moderne tijden” gewoon even onder te brengen bij consultatiebureaus en de GGD. Als de consultatiebureaus en de GGD de logopedische screening in de korte tijd die beschikbaar is er “even bij moeten doen” zonder de juiste logopedische vaardigheden dan gaat dat niet zomaar vanzelf goed. Op een consultatiebureau moet in korte tijd bij een controle gekeken worden naar ontwikkelingen op gebied van groei, motoriek, zelfredzaamheid, een ogentest en meer. In de hectiek tijdens de controles, waarbij vaak angst en verlegenheid een grote rol spelen bij de kinderen, is het lastig om taalachterstanden te signaleren, zeker als je daar niet specifiek voor bent opgeleid. Voordat deze bezuiniging wordt doorgevoerd zouden er toch minimaal goede afspraken moeten liggen. Ook zal duidelijk moeten zijn tegen welke kosten de logopedische taak elders uitgevoerd gaat worden en wat de kosten voor de gemeente zullen zijn. De screening wordt in ieder geval niet door zorgverzekeraars vergoed. De beoogde bezuiniging zou wel eens helemaal niet gehaald kunnen worden. Het amendement van de VOV om de gemeentelijke logopedie te behouden is door de gemeenteraad weggestemd. Ook de gemaakte filmreportage waarin professionals het belang van een goede preventieve screening kon de andere partijen niet overtuigen. De VOV zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de te maken afspraken met consultatiebureaus en de GGD goed evalueren. Door: Gerrit Middelkamp 
Blog
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal