Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Volkspartij Ommen Vooruit - VOV
de nieuwe lokale partij voor de gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
Leden VOV zien niets in fusie met Hardenberg. Tijdens de ledenvergadering van de VOV op maandag 10 oktober 2016 hebben de leden van de partij aangegeven niets te zien in een gemeentelijke fusie met Hardenberg. In 1998 was al sprake van een gemeentelijke herindeling waarbij onder andere Ommen met Hardenberg samen worden gevoegd. Verzet vanuit de burgers,  gesteund door het toenmalige gemeentebestuur en onder leiding van de toenmalige burgemeester Bernhard Kobes, heeft er toe geleid dat Ommen als gemeente ook na 2001 zelfstandig bleef. In de optiek van de leden van de VOV is het standpunt van de burger niet veranderd en gaat een fusie Ommen niets opleveren.   'Gedwongen huwelijk is uit den boze'. Daarnaast is de ledenvergadering van de VOV van mening dat er voor Ommen als zelfstandige gemeente meer kansen liggen, dan na aansluiting bij een grootschalige gemeente als Hardenberg. Het heeft de leden van de VOV bevreemd dat de gemeenteraad van Hardenberg, net als in 1998, aanstuurt op een fusie met Ommen. Daarbij geven de leden aan: “Voor een goed huwelijk heb je twee welwillende partijen nodig en een gedwongen huwelijk is uit den boze”. 'Ommen moet zelfstanding en uniek blijven'. De leden van de VOV hebben de fractie opdracht gegeven om tegen het verzoek van de gemeenteraad van Hardenberg te stemmen. De leden hebben de fractie meegegeven om bij discussie en stemming in de gemeenteraad zich te verzetten tegen een fusie met welke gemeente ook. “Ommen moet zelfstandig en uniek blijven”, is de boodschap van de VOV leden. In 2014 is in het coalitieprogramma van Hardenberg, zonder dat de gemeenteraad van Ommen geconsulteerd is, opgenomen dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie tussen Hardenberg en Ommen. In navolging hiervan heeft de gemeenteraad van Hardenberg een motie, van de PvdA en de CU fractie, aangenomen waarin opdracht aan het college van B&W Hardenberg wordt gegeven om voor november 2016 een onderzoek naar een fusie af te ronden.                                                       
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal
Volkspartij Ommen Vooruit O