Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief Laatste nieuws
Algemene ledenvergadering VOV 2020 De VOV houdt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2020 op zaterdag 11 januari, gevolgd door een nieuwjaars- receptie bij  ........... De kandidatenlijst van de VOV voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is door de openbare algemene ledenvergadering vastgesteld. Gerrit de Jonge gekozen als lijsttrekker De VOV gaat met Gerrit de Jonge de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in. Een overzicht van de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraads- verkiezingen is hier te ..... Gemeente Ommen vraagt 14% rente op sociale leningen. De VOV wil dit fors verlagen. “Bij een sociale lening hoort ook een sociaal rentepercentage” zo betoogde VOV-raadslid Gerrit Middelkamp, in de laatste raadsvergadering van ...... VOV betrekt jeugd bij de Ommer politiek door het uitschrijven van een vlog- wedstrijd Tijdens de uitgaansmarkt 2017 schrijft de VOV een vlog-challenge uit voor de jeugd .... Iedereen is welkom om mee te praten over sport in Ommen: de VOV gaat op de sportieve tour! Op 11 september komt oud wielrenner Gert Jacobs  in de sportkantine van OVC ‘21 de thema avond van de VOV opluisteren. De toegang is gratis en op deze avond zal ......... VOV organiseert op 17 mei 2017 Zorgpodium Groot Ommen Het Zorgpodium is een ideale gelegenheid om de ervaringen van bewoners ...... Rob Schuil wil minder geronk in Raadhuis VOV’er Rob Schuil licht toe waarom hij voorstander is van minder geronk in het .......   Reactie van de VOV op de plannen voor “Nieuw Noaberschap” Bij de behandeling van de startnota Nieuw Noaberschap heeft de fractie van de VOV het college input gegeven voor ..... VOV succesvol bij algemene beschouwingen begrotingsbehandeling Bij de algemene beschouwingen op 10 november heeft de VOV fractie diverse successen behaald. De volledige tekst van de ...... Hein van de Spitfires komt optreden tijdens muziekcafé VOV Op zaterdag 29 oktober 2016 houdt de VOV weer het jaarlijks muziekcafé. Onder het genot van een hapje en drankje treedt Hein van .... VOV komt op voor kwetsbare groep Samen met school voor praktijkonderwijs de Maat heeft de VOV zich ingezet voor schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep kan geen passende arbeidsplaats vinden. Via een motie wil VOV voorkomen ...... VOV organiseert politieke café’s De VOV wil graag weten wat er onder de bevolking leeft. In samenwerking met café De Herberg in Ommen organiseert de partij een aantal politieke cafés. Iedereen .....  12 juni hield VOV jaarlijkse haringparty Op 12 juni 2015 hield de VOV de jaarlijkse haringparty op het terras van Spoor7 op het station in Ommen ............. VOV wil service voor inwoners behouden Het voorstel om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen gaat gepaard met hogere kosten en lagere service voor de inwoners van Ommen. De VOV wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing  onnodig omhoog gaat en tegelijkertijd de service voor de inwoners wordt verlaagd. Daarom heeft de VOV ....... Wisselingen in het VOV-bestuur Tijdens de VOV-ledenvergadering van 17-12-2014 is het beginselmanifest goedgekeurd en zijn nieuwe bestuursleden Hans en Piet met unanieme stemmen benoemd. Zij vervangen de aftredende bestuursleden ....... Werkbezoek VOV aan het Varsenerveld Onlangs bracht de VOV een werkbezoek aan het Varsenerveld onder de bezielende leiding van Henk Ruiter, bestuurslid van vereniging voor Natuur en Milieu "de Vechtstreek". Zie in het filmverslag waarom het ...... Resultaat VOV-enquête uitgaansmarkt De VOV heeft tijdens de uitgaansmarkt in Ommen een enquête gehouden over enkele actuele politieke thema’s. De enquête gaf een verrassende uitkomst te zien waar de ..... VOV wil logopedie behouden De VOV-fractie heeft in de gemeenteraad gestreden om vroegtijdig onderzoek naar spraakstoornissen en taalachterstanden op de basisscholen te behouden. In een door de VOV gemaakte filmreportage lichten enkele professionals van basisscholen het belang van vroegtijdig onderzoek toe ......... Betere kwaliteit financiële stukken dringend gewenst In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni heeft de VOV-fractie het college met klem verzocht om de kwaliteit van de financiële stukken te verbeteren. VOV-raadslid Gerrit Middelkamp geeft in zijn betoog aan dat er in de laatste drie financiële stukken storende fouten zaten .......  
De lokale partij VOV vindt dat discussie over uitbreiding van Bollenteelt in gemeente Ommen niet achter gesloten deuren gevoerd moet worden Tijdens een besloten bijeenkomst voor de gemeenteraad komen alleen voorstanders en belanghebbenden voor uitbreiding van lelieteelt aan het woord. De lokale partij VOV is van mening dat ........ Het verkiezingsprogramma van de VOV voor 2018 - 2022 is na ledenvergadering voor iedereen beschikbaar In de openbare algemene ledenvergadering van de VOV op 4 januari 2018 is het verkiezingsprogramma SAMEN MEE(R) DOEN vastgesteld. Geinteresseerd? Download het nu op ...... Aankondigingen: algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie Op 4 januari 2018 organiseert het bestuur van de VOV een openbare algemene ledenvergadering in Spoor7 te Ommen, tijdens deze vergadering ...... VOV stelt  vragen over uitblijven actie door gemeentebestuur na vondst asbest in buitengebied “Waarom komt het gemeentebestuur van Ommen niet in actie na aangetroffen asbest in het buitengebied?” vraagt Gerrit de Jonge zich af. Hij stelde vragen in ........  Gert Jakobs amuseert publiek op VOV- forumavond over de sport in Ommen   In de sportkantine van OVC ‘21 vertelde Gert Jakobs tijdens de forumavond vol passie over het belang van sport ...... Uitnodiging jaarlijkse haringparty Praten en proeven: Ommenaren vieren Hollandse Nieuwe 2017! Iedereen is ...... De VOV stelt vragen over bodemvervuiling De VOV maakt zich grote zorgen over  de lozing van verontreinigd water op een .... Klaas Oldenkamp voelt zich thuis bij VOV In een interview legt alom bekend Ommenaar Klaas Oldenkamp uit waarom hij zich thuis voelt bij de VOV ....... Burgerparticipatie zoals het niet moet Fractievoorzitter Gerrit de Jonge stelde op 2 maart in de raadsvergadering vragen aan het college over hoe ....... VOV pleit voor gymzaal in Kindplein-West De VOV heeft bij de behandeling van het raadsvoorstel voor de bouw van een nieuwe sporthal gepleit voor een gymzaal in het nieuwe Kindplein-West .... Leden VOV zien niets in fusie met Hardenberg Tijdens de ledenvergadering van de VOV hebben de leden van de partij aangegeven niets te zien in een fusie met ......... “Denk vanuit de mogelijkheden” Het college van B&W heeft de gemeenteraad geinformeerd over plannen hoe het verder moet met het bedrijvenpark De Rotbrink. VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge geeft in een interview zijn mening hoe ....... College voert motie VOV uit Het college heeft de motie van de VOV tegen schaliegasboringen in de gemeente Ommen uitgevoerd. De motie kreeg steun van een ruime meerderheid .......... VOV stelt vragen over parkeren op markt Nu de werkzaamheden bij de markt zo goed als afgerond zijn, wordt de markt weer volop gebruikt als parkeerplaats. In 2014 is een motie van de  VOV aangenomen waar .... VOV wil onnodig verlies voorkomen De VOV-fractie heeft in de raadsvergadering van 30 april 2015 een amendement ingediend om het verlies in de nieuwbouw projecten voor het centrum van Ommen (project Westflank) te verkleinen. In het voorgestelde contract met projectontwikkelaar Artica leidt de gemeente Ommen een verlies van 1.6 miljoen euro .......... VOV ondersteunt Lokaal Overijssel Het bestuur van de VOV heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan de besprekingen over de oprichting van een nieuwe provinciale politieke partij. Deze partij is een platform op provinciaal niveau voor .....  VOV brengt winkelleegstand in beeld In de leegstandsmonitor brengt de VOV de bezetting van de winkelpanden in het centrum van Ommen in kaart. Medio november bleek dat 20 van de 60 winkels in het centrum leeg staan. De VOV pleit ervoor .......... Motie VOV voor behoud peuterspeelzalen Op 18 september 2014 heeft de VOV een motie ingediend om sluiting van de peuterspeelzalen in Vinkenbuurt en Vilsteren te voorkomen. De sluiting werd door de gemeente .... VOV trakteert markt met live optreden Tijdens de uitgaansmarkt heeft de VOV alle aanwezigen een live optreden van de Voice of Ommen van 2012 aangeboden. Van het live optreden is een kort filmverslag gemaakt dat is te zien op ..... Motie VOV voor autovrije markt De motie van de VOV om de markt tussen het nieuwe marktgebouw en Tante Pos autovrij te maken is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De VOV heeft deze motie ingediend omdat na de realisatie van ......... VOV vraagt aandacht voor N36 in brief aan Tweede Kamer Om de gevaarlijke verkeerssituatie op de kruising Beerzeweg/N36 te verbeteren heeft de VOV een brief gestuurd naar de Tweede Kamer commissie voor infrastructuur. De VOV vraagt in de brief om de aanleg van een rotonde  ..........  
Lees verder Lees verder Lees verder
Lees verder
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal
Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder
Ommen schaliegasvrij Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Foto: Frank Uijlenbroek Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder