Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
Klaas Oldenkamp voelt zich thuis bij de VOV. De switch was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Na meer dan veertig jaar lid te zijn geweest van de PvdA stapte Klaas Oldenkamp over naar de VOV. Hij kon zich niet langer verenigen met koers van de partij die in zijn ogen ooit opkwam voor de belangen van de werkende klasse. Het was de koe die vergat dat het ooit kalf was. Na mijn opzegging heb ik nog niet een telefoontje aangaande de motivatie, of een bedankje voor al mijn inzet gehad”, zegt Klaas, om veelbetekenend de handen te heffen en te verzuchten, “ik bedoel maar…” Landelijk gezien blijft de stem van het voormalige gemeenteraadslid hangen aan de linker zijde, lokaal heeft hij zich geschaard bij de VOV, de beweging van het volk en voor het volk. Deze partij is zichtbaar in de straat, weet wat in het veld gebeurt, betoogt helder en durft de vinger op de zere plek te leggen. Klaas hoopt dat zijn nieuwe politieke liefde meer zetels krijgt toebedeeld dan de bestaande twee die het nu heeft. “Dan kan er bij het nemen van beslissingen en maken van plannen meer druk gezet worden. Ik volg de plaatselijke gang van zaken in de politieke arena maar wat graag, sterker nog: ik doe niets liever, maar het is me veel te gezapig. Neem het gehandicaptenbeleid. Ommen voert braaf uit zo het volgens de letter van de wet moet. Ik wil het wel uitschreeuwen, “doe het meer vanuit je hart. Je hebt te maken met mensen. Kijk eens achter die regeltjes vandaan. Af en toe zit ik me op te vreten in de stoel.” Fractievoorzitter Gerrit de Jonge valt de politieke nestor bij. “Klaas heeft een schat aan ervaring op politiek gebied. Hij weet exact hoe de hazen lopen. Vooral wat betreft gehandicaptenzorg laat ik me geregeld door hem influisteren, ik ken niemand met een betere dossierkennis dan hij. Ik zou gek zijn als ik geen gebruik van zijn kennis.”  Oldenkamp graaft in zijn geheugen. Twaalf jaar raadslid, waarvan acht als fractievoorzitter en o ja, ook nog enkele jaren in de steunfractie. Gedurende deze periode was hij adviseur van het OOG (Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid). Na het beëindigen van het lidmaatschap van de gemeenteraad was hij tot eind 2015 voorzitter van het OOG en lid van de Wmo-raad vanuit het OOG. Voor zijn nimmer aflatende inzet voor de rechten en voorzieningen van gehandicapten kreeg Oldenkamp vorig jaar uit handen van burgemeester Mark Boumans de erepenning van de stad Ommen uitgereikt. De gedecoreerde is er kort over, “iedereen heeft recht om mee te doen en mee te denken in de samenleving.”  Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk dat Oldenkamp niets aan strijdbaarheid heeft ingeboet. Sinds een onoplettende automobilist met vaart achter op zijn voertuig knalde is hij veroordeeld tot de rolstoel. De gezondheid begint hem in de steek te laten. “Hier werkt alles prima”, zegt Klaas en wijst naar zijn bovenkamer. “Politiek is zo belangrijk, maar de mensen lijken het amper te beseffen. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst net aan vijftig procent geloof ik. Dat moet echt beter. Besef dat in dit apparaat belangrijke beslissingen worden genomen.”     Met een rugzak aan ervaring, en ondanks fysieke tegenslagen ongebreidelde strijdlust, maakte Oldenkamp de leiders van zijn nieuwe politieke hartstocht wegwijs. In zijn rol als politiek adviseur is hij van onschatbare waarde weet fractievoorzitter Gerrit de Jonge, die regelmatig informeel een bakkie komt doen. “Laat een ding duidelijk zijn”, benadrukt Klaas. “Er worden door de VOV geen loze beloftes gedaan. De kiezer krijgt een eerlijk verhaal. De VOV geeft duidelijke kaders aan, het is haalbaar of niet haalbaar. Maar de partij maakt zich sterk voor burgerparticipatie. Dat moet echt beter. Het is me nu allemaal veel te vaag.”                                                       
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal