Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2014 heeft de VOV-fractie het college met klem verzocht om de kwaliteit van de financiële stukken te verbeteren. VOV-raadslid Gerrit Middelkamp geeft in zijn betoog aan dat er in de laatste drie financiële stukken nogal storende fouten zaten. Deze fouten leiden tot onnodig speurwerk, veel extra tijd voor raadsleden en college, vragen aan de bestuursdienst, etc. Als voorbeelden van fouten haalt Gerrit Middelkamp aan: diverse onjuiste bedragen in de bestuursrapportage over eerste helft 2014, fouten in de jaarrekening 2013, aansluiting tussen bedragen miste en fouten in de onderbouwing van financiële middelen voor een budgetaanvraag ten behoeve van de decentralisaties in het sociaal domein. De verantwoordelijk wethouder beaamde de fouten in deze stukken, gaf aan dat er al veel aandacht voor de kwaliteit in de stukken is en dat er geprobeerd wordt om voor de toekomst nog een verbeterslag te maken.
Betere kwaliteit financiële stukken dringend gewenst
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal