Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
Nieuwe bestuursleden benoemd en beginselmanifest goedgekeurd. In de VOV-ledenvergadering van 17 december 2014 waren bestuursleden Dori en Wendy aftredend. Onder dankzegging door VOV-voorzitter Daan Geurs voor hun goede werk sinds de oprichting van de VOV namen Dori en Wendy afscheid als bestuurslid. Dori en Wendy worden opgevolgd door Hans van Lingen en Piet Hersevoort. Tevens vond de overdracht van het bestuurssecretariaat van Wendy naar Titus Prins plaats. Tijdens de ledenvergadering werden ondermeer ook het jaarverslag van de secretaris en het VOV-beginselmanifest goedgekeurd. In het beginselmanifest worden de beginselen, uitgangspunten, organisatie en werkwijze van de VOV vastgelegd en toegelicht. Beide documenten zijn hier, maar ook op de downloadpagina te vinden.                                                       De nieuwe gezichten in het VOV-bestuur: Op de bestuurspagina van deze website is de volledige bestuurssamenstelling te vinden.
Hans van Lingen                   Piet Hersevoort
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal