Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
De VOV zal de ontwikkelingen van vroegtijdig onderzoek naar taalachterstanden nauwlettend blijven volgen.
De VOV-fractie heeft in de gemeenteraad hard gestreden om het vroegtijdige onderzoek naar spraakstoornissen en taalachterstanden op de basisscholen te behouden. In de begroting van de gemeente Ommen is vanaf 2015 een bezuiniging voorgesteld op de logopedie op basisscholen. Door de gemeente wordt jaarlijks een screening uitgevoerd om vroegtijdig taalachterstand onder leerlingen van groep 2 van de basisscholen op te sporen. Alle kinderen in groep 2 van de basisscholen worden door de logopedist gezien. Door vroegtijdige signalering kan op jonge leeftijd onder andere gewerkt worden aan wegnemen van  taalontwikkelingsstoornissen en articulatiestoornissen. Deze belangrijke taak wordt vanaf volgend jaar niet meer uitgevoerd. De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) wil zich inzetten om deze belangrijke taak niet te schrappen. Woordvoerder onderwijszaken van de VOV, Gerrit Middelkamp,  geeft aan groot voorstander te zijn om vroegtijdige screening op taalachterstanden te handhaven. “Taal is de basis voor communicatie en communicatie is de basis voor ontwikkeling en daar heeft iedereen recht op” geeft Middelkamp aan. “Logopedie is een specialisatie die je niet zomaar aan de leerkrachten op de basisscholen of de JGZ kunt overlaten, dat is te grofmazig, je laat een chirurg ook geen neurologisch onderzoek uitvoeren”. En een jeugdarts is nou eenmaal geen logopedist. Middelkamp geeft aan te verwachten dat vooral laag sociale- en risico gezinnen de dupe zullen worden van de voorgenomen maatregel. Ieder kind moet een kans krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen vindt hij. De VOV wil het vroegtijdig onderzoek naar taalachterstand voor Ommen behouden en wil met andere raadsfracties op zoek naar financiële middelen om dekking te vinden zodat de voorgenomen bezuiniging van ca 80.000 euro per jaar op de logopedie kan worden voorkomen. In een filmreportage heeft de VOV enkele professionals van basisscholen gevraagd om toe te lichten waarom dit vroegtijdig onderzoek zo belangrijk is. In deze reportage komen leerkrachten van de basisscholen Ommerkanaal en Hoogengraven aan het woord. Ook logopediste Landa Oosterlaar van de praktijk Tweespraak voor logopedie & dislexie in Ommen geeft een reactie op de voorgenomen bezuiniging. Helaas hebben de coalitiepartijen besloten om deze gemeentelijke taak weg te bezuinigen. Zonder dat hieraan een plan of een budget ten grondslag ligt. Een onverantwoord besluit wat de VOV betreft. De filmreportage kunt u hieronder bekijken:
VOV wil logopedie behouden
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal