Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
Het VOV-bestuur ondersteunt de nieuwe provinciale politieke partij. Het bestuur van de VOV heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan de besprekingen over de oprichting van een nieuwe provinciale politieke partij. Onlangs  is deze nieuwe provinciale politieke partij opgericht, genaamd “LOKAAL OVERIJSSEL”. Deze nieuwe partij is opgericht met de bedoeling om op provinciaal niveau een platform te worden voor inbreng van de lokale partijen in Overijssel in de provinciale politiek. Daarom gaat LOKAAL OVERIJSSEL meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart 2015. De nieuwe partij is inmiddels ingeschreven in het provinciaal kiesregister en het voorlopig bestuur van deze partij is druk bezig om allerlei voorbereidingszaken te starten. Daan Geurs, voorzitter van VOV-bestuur, geeft aan: “de VOV heeft vanaf het begin positief gestaan t.o.v. de oprichting van deze provinciale partij omdat de VOV het van groot belang vindt dat de lokale politiek ook op provinciaal niveau zijn invloed moet kunnen uitoefenen”. Diverse onderwerpen, die voor de lokale politiek van groot belang zijn, worden immers ook op provinciaal niveau bepaald. Geurs vervolgt: “Denk maar eens aan de recente ontwikkelingen m.b.t. de (jeugd)zorg, maar ook aan onderwerpen als woningbouw, infrastructuur (de provinciale wegen), industrie- en bedrijvenvestiging, de subsidiering van culturele en welzijnsvoorzieningen , etc.”.  Geurs zegt het belangrijk te vinden dat lokale partijen in deze onderwerpen een stem krijgen. In Overijssel is, in tegenstelling tot andere provincies, nog geen provinciale partij aanwezig, die zich richt op lokale onderwerpen. Daar gaat nu verandering in komen door de oprichting van LOKAAL OVERIJSSEL. VOV-fractievoorzitter, Gerrit de Jonge, heeft zich kandidaat gesteld voor LOKAAL OVERIJSSEL, maar wel op een onverkiesbare plaats. Het bestuur van de VOV vindt dat de VOV ook op deze kandidatenlijst zichtbaar moet zijn ondersteunt zijn kandidaatstelling. Gerrit de Jonge geeft aan: “ de VOV-fractieleden vinden een verbinding met LOKAAL OVERIJSSEL om bovengenoemde redenen belangrijk en wij ondersteunen dit initiatief, maar de twee VOV-raadsleden blijven zich onverkort inzetten voor de lokale politiek in Ommen”. “Ik wil de gemeentepolitiek niet verlaten om Statenlid bij de provincie te worden, daarvoor moet er nog teveel veranderen in Ommen” aldus de Jonge. Binnenkort zal de nieuwe partij het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst presenteren. LOKAAL OVERIJSSEL is op twitter te volgen: @vooroverijssel.
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal