Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
De VOV heeft in een brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie bij de kruising bij Mariënberg/Beerze, de kruising van de N36 met de regionale weg R103, de Beerzerweg. Een oplossing voor deze gevaarlijke situatie leek verder weg dan ooit omdat Rijkswaterstaat van alle mogelijke scenario’s om de verkeerssituatie veiliger te maken alleen wil meewerken aan het plaatsen van verkeerslichten en dan nog onder de voorwaarde dat de gemeente Ommen een financiële bijdrage levert van ca 280.000,- euro. Rijkswaterstaat heeft de gemeente Ommen voor een voldongen feit gesteld door te eisen dat er vóór 31 mei 2014 een akkoord gegeven moet worden anders wordt het hele project door Rijkswaterstaat afgeblazen en verandert er helemaal niets. De VOV is van mening dat het plaatsen van verkeerslichten weliswaar een verbetering inhoudt, maar ook weer nieuwe gevaarlijke situaties creëert door het gevaar van kop-staart botsingen bij filevorming voor de verkeerslichten. Komende vanuit richting Almelo, kort voor de genoemde kruising, is er immers een onoverzichtelijke situatie omdat het verkeer niet voorbij een heuvel kan kijken en vervolgens de heuvel naar beneden gaat. Ook verwacht de VOV dat na invoering van het tolvignet in Duitsland, het verkeer dat nu gebruik maakt de noord zuidoost verbinding via de Duitse A31 de verkeersdrukte op de N36 zal laten toenemen, met alle gevolgen van dien. De VOV verzoekt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu dringend om de gevaarlijke situatie in de commissie met de verantwoordelijk minister te bespreken en daarbij een passende verkeersveilige oplossing te vinden. Wat de VOV betreft is dat de aanleg van een ongelijkvloerse kruising. Geraamde kosten hiervoor: € 6.000.000,-.
VOV vraagt aandacht voor N36 in brief aan Tweede Kamer
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal