Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
De VOV geeft college input voor startnota “Nieuw Noaberschap”. Met het Nieuw Noaberschap wil de gemeente Ommen de samenleving en daarbij de inwoner kansen en ruimte geven. Rollen veranderen, bekostiging wordt anders. De gemeente Ommen wil meer loslaten, uitgaan van de leefwereld van lokale gemeenschappen en de systeemwereld beter daar op laten aansluiten. Met als ultieme doelen het versterken van de samenleving, een impuls geven aan preventief beleid en het terugdringen van het beroep op individuele voorzieningen. De gemeente Ommen wil niet over nemen, maar de samenleving juist versterken. In de raadsvergadering van 26-1-2017 is de nota ‘Nieuw Noaberschap’ behandeld. Woordvoerder van de fractie van de VOV, Gerrit Middelkamp, heeft in een uitvoerig pleidooi een reactie op de nota gegeven en voorstellen gedaan voor verbetering van dit mooie initiatief, lees hieronder meer: 'Nieuw Noaberschap'? Kan NIET lukken zonder.... garanderen kwaliteit en continuïteit (zorg)voorzieningen intensieve communicatie en voorlichting initiatieven voor betrekken zwakkere groepen duidelijkheid over grootte en herkomst budget eerlijke en verantwoordelijke weging projecten Uitstekend, noodzakelijk zelfs, dat de overheid inzet op een nieuwe manier van werken, op de toekomst. Het traditionele jasje past steeds slechter, puur omdat de samenleving sterk en snel verandert. Dat vindt de VOV ook: De volledige startnota over 'Nieuw Naoberschap' kunt u hier downloaden. Echter, experimenteren in het Sociaal Domein mag niet leiden tot oneerlijke verdeling of zelfs een vrije val van de voorzieningen.  Dat laatste wil het gemeentebestuur ook niet, zo staat in de nota, maar hoe zulke risico's dan zoveel mogelijk te voorkomen, staat er niet. De VOV wil duidelijker garanties en wil weten waar verantwoordelijkheden komen te liggen. 'Vertrouwen' is te vaag De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 januari 2017 ingestemd met de 'Startnota Nieuw Naoberschap', de aftrap voor de verdere ontwikkeling van participatie in het Sociaal Domein. Een inspirerend, innovatief en moedig stuk dat drijft op bestuurlijk 'loslaten' en 'vertrouwen' tussen alle participerende partijen. Veel te vaag vindt de VOV. Geruststellend is het te lezen dat het gemeentebestuur geen oude schoenen weg wil gooien voordat er nieuwe zijn, maar meer duidelijkheid over hoe de risico's in de hand te kunnen houden, schittert door afwezigheid. Meer zicht daarop die is minimaal noodzakelijk. . Zwakste groepen ook! Het ambtenarenapparaat klaarstomen voor de grote omslag is één ding, maar alle groepen inwoners prepareren op de beoogde participatie is net zo belangrijk en dit aspect ontbreekt in de nota. Hoe gaan we de mensen bereiken die zich nu niet laten horen? Hoe kunnen we de zwaksten ook mee laten doen? Nieuw Naoberschap staat of valt met communicatie en extra inspanning van de gemeente om bewoners voor te lichten en te stimuleren. Zicht hierop ontbreekt nog. Hoe gaat de gemeente monitoren? Wie is aanspreekbaar? De gemeente is verantwoordelijk voor goede zorg en maatwerk voor hen die dat nodig hebben. Maar hoe zit het binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden? Als een samenlevingsinitiatief een zorgvoorziening gaat realiseren, wie is dan aanspreekbaar als het misgaat? Afspraken hierover zijn nodig en Nieuw Naoberschap geeft geen inzicht in hoe die tot stand kunnen komen. Eerlijke verdeling Bestaande subsidies worden niet zomaar verlengd, het hele systeem wordt herijkt. Meer ruimte geven aan initiatieven en financieren op basis van onderbouwing en evaluatie kunnen we alleen maar toejuichen, het gaat om geld van de gemeenschap. Maar, hoe gaat de toekenning van subsidies binnen de nieuwe samenwerking verlopen? Kunnen ook de niet zo mondige burgers zo aan de nodige voorzieningen komen, of vallen ze buiten de boot omdat de hoog-opgeleide invloedrijke groepen de grootste hap wegkapen? Hoe krijgen we overzicht en verloopt het toezicht op een eerlijke verdeling en de geleverde kwaliteit? Hoe gaat de weging van de projectaanvragen en de evaluatie? En: met hoeveel budget gaan we experimenteren in het Sociaal Domein? De nota geeft geen enkele houvast hiervoor. Antwoorden in de Processchets 2017? Door vooraf criteria, regels en koersen op te stellen zouden we Nieuw Naoberschap bij voorbaat laten mislukken, want dat beoogt juist het tegendeel. Koer uitzetten vooraf is straks 'old school', VOV wil bijdragen aan vernieuwing. De VOV staat vierkant achter het bereiken van de beoogde doelen, meer zekerheid dat we niet het kind met het badwater weggooien moet worden ingebouwd. Het is een ingrijpend verandertraject, daar is het gemeentebestuur zich van bewust. En ook de VOV weet dat  we op voorhand niet precies kunnen weten wat de uitkomsten zullen zijn, maar we willen antwoord op onze vragen. Hopelijk kunnen we die vinden in de aangekondigde Processchets 2017.  Die antwoorden zijn cruciaal voor succes van de vernieuwing!                                                       
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal