Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
De VOV-fractie komt op voor schoolverlaters met ernstige beperkingen. Na afstemming met de Maat (school voor praktijkonderwijs) heeft de VOV een motie opgesteld waarin het college wordt opgeroepen een plan op te stellen en aan de gemeenteraad voor te leggen dat voorziet in de mogelijkheid om deze kwetsbare doelgroep een beschutte werkplek aan te bieden, dan wel in dienst te nemen bij de afdeling Openbaar Gebied van de Bestuursdienst Ommen- Hardenberg. Sinds de invoering van de participatiewet vindt er geen nieuwe instroom meer plaats  in de SW. Door de verscherpte maatregelen (in SW en Wajong) wordt het voor schoolverlaters met forse beperkingen vrijwel onmogelijk om een geschikte arbeidsplek te vinden. Deze doelgroep dreigt daardoor, zonder een redelijk arbeidsperspectief, thuis te komen zitten met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan een grote kans op vereenzaming, financiële problemen, verkeerde inkomstenbronnen en ongewenste dagbestedingen. Wat de VOV betreft verdient deze doelgroep een goede kans om arbeidservaring op te doen, zo regulier mogelijk te werken, het recht op professionele aansturing en psychosociale begeleiding en het verkrijgen van betere mogelijkheden tot een reguliere baan. De VOV heeft aangedrongen op snelle realisatie en implementatie van het plan zodat betreffende schoolverlaters in deze kwetsbare doelgroep er al direct na de zomervakantie va 2016 gebruik van kunnen maken. De verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd op korte termijn met een voorstel te komen. De VOV-fractie zal bewaken dat e.e.a. tijdig wordt gerealiseerd.                                                       
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal