Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
Verkiezingsprogramma SAMEN MEE(R) DOEN beschikbaar.   In de openbare algemene ledenvergadering van de VOV op 4 januari 2018 is het verkiezingsprogramma SAMEN MEE(R) DOEN door de leden vastgesteld. Met trots presenteert het bestuur van de VOV het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van 2018. Het verkiezingsprogramma is direct na vaststelling in de ledenvergadering voor iedere geinteresseerde beschikbaar. Het verkiezingsprogramma heeft als thema SAMEN MEE(R) DOEN gekregen en is in nauw overleg met vele inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen tot stand gekomen. Ook de door de VOV georganiseerde thema- avonden in 2017 over Zorg, Sport en Toerisme en Economie hebben veel aan de inhoud van het verkiezingsprogramma SAMEN MEE(R) DOEN bijgedragen. Het verkiezingsprogramma is gericht op samen met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven, zowel in het centrum van Ommen als in de buitengebieden, meer te bereiken. Waarbij voorwaarde is dat iedereen, jong en oud, arm en rijk, mee moet kunnen doen. Dit wil de VOV bereiken door burgerparticipatie te stimuleren en diverse gemeentetaken slimmer en beter te organiseren, maar telkens met oog voor een blijvend gezond financieel beleid. De financiële positie Ommen is de afgelopen jaren weliswaar langzaam verbeterd, maar voorzichtigheid blijft geboden. De VOV staat voor openheid en transparantie en daarbij past het dat het volledige verkiezingsprogramma na vaststelling door de ledenvergadering direct voor iedereen is te downloaden. Download hier of op door op de afbeelding hiernaast te klikken. Het verkiezingsprogramma kan op verzoek via email ook worden toegezonden.                                                         
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal