Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
De VOV wil verliezen in de nieuwbouwprojecten in het centrum beperken. In het nieuwe contract voor het afronden van de nieuwbouw in het centrum (het project Centrumontwikkeling Westflank) met projectontwikkelaar Artica leidt de gemeente Ommen een verlies van 1,6 miljoen euro. De VOV is van mening dat de Centrumontwikkeling Westflank op onderdelen snel ontwikkeld moet worden en dat een beperkte afwaardering van dit belangrijke project uit te leggen is aan de inwoners van Ommen. Het afronden van het project bestaat in totaal uit vijf verschillende delen:    1. Paviljoen aan de vecht    2. Kop Varsenerstraat (gebouw de Driesprong)    3. Winkels en woningen op het 11 april plein    4. Varsenerstraat (oude Aldi-locatie)    5. Bebouwing Vechtoevers   Om het verlies op het project Centrumontwikkeling Westflank te beperken heeft de VOV in een amendement voorgesteld om voortvarend aan de slag te gaan met de eerst 3 delen: Paviljoen aan de vecht, Kop Varsenerstraat (gebouw de Driesprong) en het 11 april plein. Bij de overige twee projecten zijn nog teveel onduidelijkheden en bovendien leveren deze projecten (Varsenerstraat en bebouwing Vechtoevers) ook nog eens het grootste verlies op. Het verlies voor de gemeente Ommen kan hierdoor worden verlaagd met een bedrag van naar schatting zo’n € 700.000 ,- Er bestaat een redelijke kans dat er voor de projecten Varsenerstraat en Vechtoevers op termijn meer marktvraag van ondernemers en burgers zal zijn, op basis van een goed onderbouwd, nog nader op te stellen plan. Daardoor kan op termijn het oorspronkelijke grondexploitatieresultaat voor deze deelprojecten voor de gemeente Ommen zelfs haalbaar worden. In het nieuwe contract met projectontwikkelaar Artica is de realisatie van het plein Varsenerpoort (hoek Varsenerstraat-Bermerstraat) op zijn vroegst voorzien in 2017. Voor het aanzicht van het centrum van Ommen is het belangrijk dat de Varsenerpoort sneller wordt ontwikkeld. Dat is ook de wens van betrokken ondernemers die hierin willen participeren. Daarom heeft de VOV in het amendement voorgesteld om vóór de zomervakantie van 2015 te starten met de aanleg van het plein Varsenerpoort (hoek Varsenerstraat- Bermerstraat)  en bij de ontwikkeling hiervan de aan dit plein gevestigde ondernemers te betrekken. De gemeenteraad van Ommen heeft het amendement van de VOV niet ondersteund.  
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal